Château Maresque Gaillac

   Ineke Bakker utställningar 

 På denna sida ser du en översikt över mina skulpturer och målningar.

 Information om målningarna: ineke.bakker63@gmail.com